REJESTRACJA PORADNIK PROMOCJE I CENNIKI O USŁUDZE

Kontakt


Infolinia dla telefonów komórkowych i stacjonarnych

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 - 16:00

 

(22) 10 10 996


Adres e'mail do kontaktu:

bok@przesylanie.pl lub bok@dostarczanie.plOperatorem i dostawcą usługi jest Eldoradoo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy pl. Jana Kilińskiego  2, 35-005 Rzeszów wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000403140, NIP 701032602, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 złotych wpłaconym w całości. 

Formularz kontaktowy

brak podania nr przesyłki lub zamówienia znacznie wydłuży czas udzielenia odpowiedzi

Więcej informacji