REJESTRACJA PORADNIK PROMOCJE I CENNIKI O USŁUDZE

Kontakt


Infolinia dla telefonów komórkowych i stacjonarnych

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 - 16:00

 

(22) 10 10 996


Adres e'mail do kontaktu:

bok@przesylanie.pl lub bok@dostarczanie.plOperatorem i dostawcą usługi jest HyperHub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Modlińskiej 6 lok. 204, 03-216 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 0000335239, NIP 8393102663, REGON 220827901, z kapitałem zakładowym w wysokości 30 000 złotych wpłaconym w całości. 

Formularz kontaktowy

brak podania nr przesyłki lub zamówienia znacznie wydłuży czas udzielenia odpowiedzi

Więcej informacji